CALL CENTER : 063 252 7763 | Line ID :@varelaclinic

รายละเอียดบริการ

คุณสมบัติ : เป็นการกำจัดขนบริเวณต่างๆในร่างกาย

ระยะเวลา : ในช่วงแรกทำเดือนละครั้ง หลังจากนั้นดูการขึ้นของขนอีกครั้ง

PROMOTION ที่น่าสนใจ