CALL CENTER : 063 252 7763 | Line ID :@varelaclinic

รายละเอียดบริการ

เทคโนโลยีสร้างกล้ามเนื้อและเผาผลาญไขมันในเวลาเดียวกัน

Sculpmus (Aestech USA) ทําให้เกิดการสลายไขมันที่มีประสิทธิภาพมากขึ้น โดยเฉพาะไขมันที่สะสมบริเวณใต้ผิวหนังเหนือกล้ามเนื้อ และเกิดสัดส่วนมัด กล้ามเนื้อเรียงสวย คมชัดยิ่งขึ้น

เป็นเทคโนโลยีคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้าแบบเฉพาะเจาะจง Supramaximal Focused Electro Magnetic Field (SF-EMF) ทําให้เกิดการหดตัวของกล้ามเนื้อขั้น สูงสุด แบบ Supramaximal Contractions ซึ่งปกติจะไม่สามารถเกิดขึ้นได้จากการสั่งการผ่านสมองหรือการออกกําลังกายปกติ ดังนั้นจะส่งผลให้เกิดอัตรา การเมทาบอลิซึ่ม (Metabolism) ของเซลล์ไขมันเพิ่มขึ้น จนกระทั่งเซลล์ไขมันสลายไปตามธรรมชาติ (Apoptosis) และทําให้เกิดปริมาณกล้ามเนื้อเพิ่มขึ้น ด้วยเช่นกัน ดังนั้นการทํา Sculpmus นี้จึงได้ผลลัพธ์ถึง 2 คุณประโยชน์ ทั้งในส่วนของกล้ามเนื้อที่กระชับ ได้รูป แข็งแรง เฟิร์ม และกําจัดไขมันส่วนเกิน ไป พร้อมๆกัน

ความรู้สึกขณะทําและหลังทํา Sculpmus
ขณะทําจะรู้สึกว่ากล้ามเนื้อบริเวณที่ทําการรักษาจะมีการบีบตัวเป็นจังหวะๆ ไม่ได้รู้สึกร่อนหรือแสบ สามารถทําผ่านเสื้อผ่าบางๆได้ เนื่องจากเทคโนโลยี

SF-EMF ไม่ได้ไปกระตุ้นปลายประสาทรับความรู้สึก ซึ่งมีความปลอดภัยสูง ความรู้สึกหลังทําอาจมีความรู้สึกล้าหรือตึงกล้ามเนื้อบริเวณที่ทําเล็กน้อย คล้ายหลังออกกําลังกายเสร็จใหม่ๆ ผลลัพธ์อยู่ได้นานแค่ไหน

หากคาดหวังผลลัพธ์ในระยะยาว แนะนําว่าควรที่จะออกกําลังกายด้วยตัวเองร่วมด้วยอย่างต่อเนื่องหรือกลับมาทําซํ้าติดต่อกัน 4-6 ครั้ง เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ดี ที่สุด

PROMOTION ที่น่าสนใจ